Сetirizine е ефективен при болест на Kimura


md 01/05/2009

Лечението със сetirizine – хистамин (Н1) рецепторен блокер, прилаган в доза 10 mg/ден за период от два месеца, може да индуцира пълна ремисия при чувствителни на кортикостероиди пациенти с болест на Kimura (1). Въпреки преустановяването на терапията със системни кортикостероиди, постигнатата с Н1 блокера ремисия е трайна (не е настъпил рецидив за период от най-малко […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.