Приемът на пробиотици01/05/2009

Приемът на пробиотици води до подобрение в симптомите на пациенти със синдрома на лесно раздразнимото черво (IBS), показаха резултати от мета-анализ*, публикувани в списание BMC Gastroenterology** (1).

В повече от половината проучвания са били докладвани статистически значими подобрения в оплакванията на болните като коремна болка, метеоризъм и качество на живот. Само в няколко изследвания са наблюдавани нежелани лекарствени реакции във връзка с лечението, които обаче не са били сигнификантно различни в сравнение с плацебо групите.

Пробиотиците са живи микроорганизми, които оказват въздействие върху организма, чрез директното си колонизиране върху интестиналната мукоза и модифициране на естествената чревна флора и на нейната метаболитна активност. Най-често, изготвянето на пробиотици става от деривати на киселиноустойчиви бактерии от видовете Lactobacillus и Bifidobacterium.

Един от първите пробиотици в света е разработен в България на базата на Lactobacillus bulgaricus от проф. Никола Александров през 80-те години на XX век. Уникално негово свойство и предимство пред други пробиотици е, че той може да се съхранява при стайна температура, без това да причини загиването на полезните бактерии в него.

Той представлява свръхконцентрат на кисело мляко – изсушено кисело мляко, съдържащо само полезната част без излишния „баласт“, както и разградени белтъци и всички аминокиселини в подходяща за усвояване форма. (КП)

* Целта на анализа, обединяващ 14 рандомизирани изследвания, е оценка на ефективността на пробиотиците за облекчаване на симптомите при пациенти с IBS. Продължителността на лечението е варирало от четири седмици в шест проучвания, шест седмици в две проучвания, осем седмици в три проучвания и шест месеца в две проучвания, плюс едно кръстосано проучване с продължителност 20 седмици.

** BMC (BioMed Central Ltd) Gastroenterology е специализирано онлайн списание с безплатен достъп, статиите в което са одобрени от научни консултанти

Използван източник:

1. Hoveyda N., Heneghan C., Mahtani K. et al. A systematic review and meta-analysis: probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome. BMC Gastroenterol 2009;9:15 http://www.biomedcentral.com/bmcgastroenterol