Превенцията01/05/2009

Превенцията на невертебралните и бедрените фрактури с витамин D при възрастни хора (=/>65 години) е дозозависима като приемът на по-висока доза може да намали риска за подобни фрактури с приблизително една пета, показаха резултатите от мета-анализ на данните от 20 рандомизирани контролирани проучвания (RCT), публикувани през март в списание Archives of Internal Medicine (1).

В анализа са включени резултатите от 12 RCT за превенция на невертебрални фрактури (42 279 души) и осем RCT за превенция на бедрени фрактури (40 886 души), като в тях са били сравнявани ефектите на перорален прием на витамин D, със или без калций, прием само на калций или плацебо.

Приемът на витамин Д е бил свързан с по-нисък релативен риск за невертебрални фрактури (RR 0.86) и бедрени фрактури (RR 0.91), като защитният ефект е бил дозозависим (значимо по-изразен при по-високи серумни нива на 25-hydroxyvitamin D).

„Антифрактурната ефективност на витамин D е дозозазависима и приемът на по-висока доза (482-770 IU/ден) може да намали честотата на невертебралните фрактури с най-малко 20% и на бедрените – с 18% при хората на 65-годишна възраст”, смятат авторите.

Те не препоръчват да се прилагат добавки с ниски дози витамин Д (със или без калциий) за превенция на фрактурите при възрастни хора.

Използван източник:

1. Bischoff-Ferrari H., Willett W., Wong J. et al. Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency. A Meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2009,169:551–561 http://archinte.ama-assn.org