Представяме накратко01/05/2009

Представяме накратко последните практически указания за лечение на мигрената в детска и юношеска възраст*, издадени от American Academy of Neurology (AAN) и подкрепени от American Academy of Pediatrics и American Headache Society (1).

I. Препоръки за лечение на мигренозен пристъп при деца и подрастващи:

1. Ibuprofen е ефективен и представлява терапия на първи избор при мигренозен пристъп при деца

2. Аcetaminophen (paracetamol) също може да се прилага за лечение на мигренозен пристъп в детска възраст

3. Sumatriptan, приложен назално, ефективно повлиява болката при юноши (над 12 години). Липсват убедителни данни за ефикасността при подкожното му приложение

4. Липсват достатъчно убедителни доказателства, които да подкрепят или отхвърлят приложението на другите представители на триптаните в терапията на мигрената в юношеска възраст

II. Препоръки за профилактично лечение на мигрената при деца и подрастващи:

1. Flunarizine е ефективен за превенция на острите пристъпи

2. Липсват достатъчно убедителни доказателства, за да бъде подкрепено или отхвърлено приложението на cyproheptadine, amitriptyline, valproic acid, topiramate, levetiracetam

3. По отношение на propranolol данните са противоречиви, поради което не могат да бъдат направени заключения за неговата ефективност в превенцията на острите мигренозни пристъпи

4. Pizotifen, nimodipine и clonidine са неефективни и не се препоръчват за профилактика на мигрената в детскоюношеска възраст

* Препоръките са разработени на базата на оценка на данните от рандомизирани контролирани проучвания, публикувани в 166 статии през последните две десетилетия.

Обобщените резултати показват, че ibuprofen и acetaminophen (paracetamol) имат добър профил на безопасност, поносимост и ефективност за лечение на мигренозен пристъп при деца (над 6 години) и подрастващи, а sumatriptan назален спрей е ефективен при подрастващи. Нито един от триптаните, прилагани перорално, не е показал, че превъзхожда плацебо при подрастващи.

Oт 12 оценени средства за превантивно лечение на мигренозно главоболие само блокерът на калциевите канали flunarizine изглежда ефикасен. По отношение на другите медикаменти – данните са или недостатъчни, или противоречиви, което не позволява те да бъдат препоръчани за профилактика на мигрената в детска или юношеска възраст.

Използван източник:

1. Lewis D., Ashwal S., Hershey A. et al. Practice parameter: pharmacological treatment of migraine headache in children and adolescents. Neurology 2004, 63(12):2215-2224 http://www.neurology.org/cgi/reprint/63/12/2215.pdf