Pradaxa – нов перорален антикоагулант за превенция на венозна тромбоза след ставно протезиране01/05/2009

Новият перорален директен тромбинов инхибитор Pradaxa* (dabigatran etexilate) бе одобрен от Европейската комисия (ЕК) за използване във всичките 27 страни членки на ЕС (1). Медикаментът Pradaxa вече бе представен в Германия и Великобритания.

Pradaxa е одобрен за първична профилактика на венозни тромбоемболични (ВТЕ) усложнения при възрастни пациенти, на които е поставена изкуствена тазобедрена или колянна става.

„Това първо официално одобрение на нашия нов перорален антикоагулант Pradaxa е огромен напредък в антикоагулантната терапия и профилактиката на потенциално фатални тромбози и тромбемболии. Медикаментът има потенциала да отговори на бъдещите изисквания на още повече пациенти и лекари, тъй като продължаваме да инвестираме в нашата нова разширена програма за клинични изпитвания RE-VOLUTION в четири терапевтични области,” заяви д-р Andreas Barner, отговорен за научноизследователската дейност в Boehringer Ingelheim.

В свой коментар за този нов етап в профилактиката на тромбоемболиите, д-р Bergt Ericson, главен изследовател на клиничните проучвания RE-NOVATE и RE-MODEL от отделението по ортопедична хирургия към Университетската болница Салгренска в Гьотеборг, Швеция, заяви:

„Потенциалният риск за животозастрашаваща тромбоза е огромен проблем в ортопедичната хирургия. От много години насам има голяма необходимост от ефективен орален антикоагулант с добър профил на сигурност, за да бъде възможно да се прилага удобно в болнична и доболнична обстановка за тромбопрофилактика. Сега, след одобрението на Pradaxa, ние разполагаме с една отлична алтернатива на останалите тромбопрофилактични режими за протекция на нашите пациенти от венозни тромбемболии”.

Пациентите, на които чрез хирургична интервенция са поставени изкуствени тазобедрени и коленни стави, имат голям риск да развият ВTE. Доказано е, че без тромбопрофилактика, до 60% от тези пациенти развиват дълбока венозна тромбоза (ДВТ), включително и асимптоматична форма, а между 0.2 и 10% от тях развиват потенциално фатална белодробна емболия (БЕ).

Освен високия риск за смъртен изход, ВTE е свързана и с дългосрочен риск за рецидиви, и в последствие за посттромботичен синдром (хронична венозна недостатъчност). Тези усложнения сериозно увеличават болестността сред пациентите, както и разходите за лечението им.

Рискът за ВTE при пациентите в ортопедичната хирургия продължава и след обичайния период на хоспитализация. Най-новите указания препоръчват пациентите с изкуствени тазобедрени и коленни стави да правят тромбопрофилактика с нискомолекулярни хепарини или антагонисти на витамин К поне 10 дни след хирургичната интервенция.

При поставяне на изкуствена тазобедрена става се препоръчва дори по-дълга профилактика – от 28 до 35 дни. Въпреки тези препоръки и наличието на ефикасна тромбопрофилактика, лечението често се прекъсва преждевременно след напускане на болничното заведение поради сложността и неудобството на приложението му, въпреки че рискът за пациентите остава висок.

Като резултат от това, ВTE е една от най-често срещаните причини за повторна хоспитализация след ортопедичната интервенция.

Резултати от RE-NOVATE и RE-MODEL

Одобрението на Pradaxa от ЕМЕА бе предшествано от представянето на данни за ефикасността и безопасността през 2007 след приключването на фаза 3 на клиничните проучвания RE-NOVATE и RE-MODEL.

Беше доказано, че перорален прием на Pradaxa от 150 или 220 mg веднъж дневно е също толкова ефикасен и безопасен колкото инжекционен enoxaparin 40 mg при профилактика на ВTE и всички останали причини за смъртност след хирургично поставяне на изкуствени тазобедрени и коленни стави (съответно в проучванията RE-NOVATE и RE-MODEL).

Резултатите от тестовете бяха оценени от независима комисия, за която е било неизвестно какви медикаменти приемат отделните пациенти.

При всички антикоагуланти е важно да се запази балансът между ефикасност и безопасност. Освен крайно важните случаи на кървене, трябва да се вземат под внимание и профилът на сигурност за черния дроб и сърцето, както и общата поносимост.

И при двете проучвания RE-NOVATE и RE-MODEL бяха отчетени ниска честота и тежест на случаите с кървене (включително по време на самата хирургическа намеса), подобно на резултатите от лечение с enoxaparin.

По време на клиничните изпитания, пациентите са били редовно наблюдавани и оценявани за повишаване на чернодробните ензими от независима мониторираща комисия за безопасност на данните. Нивата на чернодробния ензим аланин аминотрансфераза (ALT), които са до три пъти над нормалните (3хULN), са били ниски и сравними с enoxaparin във времето след употреба на Pradaxa, което подкрепя чернодробната сигурност.

Pradaxa показва отлични резултати от гледна точка на сърдечната безопасност. Няма забелязани случаи на остър коронарен синдром през трите месеца след използването на Pradaxa 220 mg, което предполага липсата на повишена кръвна съсирваемост след края на лечението. Получен е и благоприятен профил на поносимост, сравним с enoxaparin, поради ниския брой на нежелани лекарствени реакции, водещи до прекъсване на лечението.

Дозировка

Стандартната препоръчителна дневна доза за орално приложение на Pradaxa е 220 mg веднъж дневно. Една капсула от 110 mg (1/2 доза) се предписва между 1 и 4 часа след операцията, и две капсули веднъж дневно в продължение на 10 дни след това при пациенти с напълно подменена коленна става, и от 28 до 35 дни – при пациенти с напълно подменена тазобедрена става. Дозировка от 150 mg (два пъти по 75 mg) се препоръчва за специфични групи пациенти, включително хора над 75 години и случаи с умерена бъбречна недостатъчност.

Pradaxa и програмата RE-VOLUTION

Pradaxa предотвратява формирането на тромби чрез специфичното и селективно инхибиране на тромбина – основният ензим, който позволява преобразуването на фибриногена във фибрин по време на коагулацията, и по този начин пречи на образуването на тромби.

Pradaxa притежава бързо действие и предвидим антикоагулационен ефект, което елиминира нуждата от контрол на коагулационния профил. Няма взаимодействие с храни и има нисък потенциал за взаимодействие с други медикаменти.

Boehringer Ingelheim продължава оценката на ефективността и безопасността на dabigatran etexilate при широк спектър от тромбоемболични заболявания. RE-VOLUTION е мащабна програма за клинични проучвания, в която участват повече от 34 000 пациенти в целия свят.

Последните съобщения дават информация за включването на 18 114 пациенти в проучванията RE-LY – най-мащабното за момента изпитване при пациенти с предсърдно мъждене. Други проучвания, провеждани в момента, оценяват ефикасността и безопасността на dabigatran etexilate при лечението на остри венозни тромбоемболии, за вторична профилактика на ВТЕ и за предпазване от сърдечни усложнения при пациенти с остър коронарен синдром. (ИТ)

* Pradaxa (dabigatran etexilate) (www.pradaxa.com) на Boehringer Ingelheim (www.boehringer-ingelheim.com) е регистриран в България (www.bda.bg)

Използван източник:

1. Novel oral anticoagulant Pradaxa (dabigatran etexilate) approved by the European Commission http://www.boehringer-ingelheim.com/corporate/news/press_releases/detail.asp?ID=5334