Повишените нива на общ и LDL холестерол01/05/2009

Повишените нива на общ и LDL холестерол и анамнезата за диабет водят до по-бърза прогресия на когнитивната дисфункция при пациенти с новодиагностицирана болест на Alzheimer, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в Archives of Neurology (1).

Превенцията или лечението на дислипидемията и хипергликемията може да бъде един от начините за забавяне на еволюцията на болестта на Alzheimer (AD), смятат авторите.

Данните от проследяването за период от средно 3.5 години (до 10.2 години) на новодиагностицирани пациенти с AD е показало, че всяко повишаване на нивото на общия или на LDL холестерола с 0.26 mmol/l в периода преди изявата на AD е свързано с допълнително намаление на композитния скор за когнитивна функция с 0.10 SD на година (р<0.001 и за двете), а наличието на диабет – с 0.05 SD на година (р=0.05).

Отклоненията в нивата на HDL холестерола и триглицеридите не са били свързани с ускорена прогресия на AD. Наличието на сърдечно заболяване или анамнезата за инсулт са оказвали негативно влияние върху когнитивността само при носителите на аполипротеин Е епсилон 4 (APOE-e4).

Съдови рискови фактори участват в еволюцията на AD, е основният извод на авторите.

Използван източник:

1. Helzner E., Luchsinger J., Scarmeas N. et al. Contribution of vascular risk factors to the progression in Alzheimer disease. Arch Neurol 2009, 66: 343-348 http://archneur.ama-assn.org