Поради значими положителни ефекти на Sutent01/05/2009

Поради значими положителни ефекти на Sutent (sunitinib malate http://www.sutent.com), фаза 3 от клиничното проучване на медикамента за лечение на рак на панкреаса, беше спряно предсрочно, съобщиха от фирмата-производител Pfizer.

Независимата Data Monitoring Committee (DMC), която е контролирала проучването, е препоръчала неговото спиране след установяване, че лекарството е показало по-висока ефективност по отношение на преживяемост без метастазиране при пациентите с островноклетъчни карциноми на панкреаса в сравнение с плацебо.

След като експерименталните данни бъдат напълно анализирани, те ще бъдат представени на предстояща научна среща.

Sutent е бил предназначен за терапия на пациенти с напреднали карциноми на ендокринния панкреас (островноклетъчни карциноми) известни като невроендокринни тумори на панкреаса. Тези тумори са редки, с честота от 5 до 10 на един милион души в света годишно. Към тях спадат инсулиномите, глюкагономите, гастриномите.

Участващите центрове са били информирани за решението на комисията, като на всички пациенти, които са участвали в изследването, им е предложено да продължат лечението си със Sutent или да преминат от плацебо на sunitinib malate.

Sutent е одобрен като втора линия терапия за пациенти с гастроинтестинални стромални тумори (GIST), които не могат да бъдат отстранени с хирургична намеса или които са метастазирали към други органи; когато лечението с imatinib е неуспешно или не се понася от пациента. Медикаментът е одобрен също за терапия на бъбречно-клетъчния карцином (RCC) в напреднал стадий.

Активното вещество в Sutent, sunitinib, е инхибитор на протеин киназите. Тези ензими се срещат в някои рецептори по повърхността на раковите клетки, например „KIT“ рецепторите по повърхността на GIST клетките и подобни рецептори на повърхността на RCC клетките, където участват в растежа и метастазирането на раковите клетки. Блокирайки тези ензими, Sutent забавя растежа и метастазирането на тумора. (КП)