Планово повторно Цезарово сечение01/05/2009

Планово повторно Цезарово сечение (ЦС) преди 39 г. с., е свързано с дихателни и други усложнения при новороденото, показаха резултати от мащабно проучване, публикувано през януари в New England Journal of Medicine (1, 2). За последните 10 години честотата на ЦС в САЩ се е увеличила от 20.7% на 31.1%, като 40% от тях са били повторни ЦС; oколо 25% от плановите повторни ЦС са били извършени преди 38 г. с.

„Поради увеличен риск за дихателни усложнения, не се препоръчва извършването на планов ЦС преди 39 г. с., освен ако не са налице данни за зрелостта на белите дробове на плода,” заяви д-р Alan Tita от University of Alabama в Birmingham.

Авторите са анализирали данни от 19 медицински центъра за периода 1999-2002, като са включили жени с едноплодна бременност преди 39 г. с., планово повторно ЦС преди започнало спонтанно раждане и липса на категорични индикации за начина на раждане.

Първична крайна точка на проучването е била неонаталната смъртност, нисък Apgar скор, тежки усложнения от страна на дихателната система, хипогликемия, налагаща терапия, неонатален сепсис, гърчове, хипоксична енцефалопатия и необходимост от лечение в неонатално интензивно отделение. Новородените са били проследени за период от 120 дни.

От общо 24 077 повторни ЦС на термин, 13 258 са били планови. От плановите ЦС, 35.8% са извършени преди 39 г. с. (6.3% през 37 г. с. и 29.5% през 38 г. с.), а 49.1% – през 39 г. с. Регистриран е един случай на неонатална смърт.

Показателите за краен изход са били по-чести при ЦС през 37 и 38 г. с., в сравнение с 39 г. с. С най-висок риск за дихателни проблеми, необходимост от апаратна вентилация, неонатален сепсис, хипогликемия, прием в интензивно неонатологично отделение и хоспитализация за >5 дни, са били ЦС през 37 г. с.

Причините за извършването на ЦС преди 39 г. с. са няколко, между които желание на пациентката и планиране на операцията в удобно за акушер-гинеколога време. Тези по-ранни раждания представляват предотвратима повишена неонатална заболеваемост и прием в интензивни неонатологични отделения, което е свързано и с допълнителни финансови разходи. (ИТ)

Използвани източници:

1. Tita A., Landon M., Spong C. et al. Timing of elective repeat cesarean delivery at term and neonatal outcomes N Engl J Med 2009; 360: 111-120 http://www.nejm.org

2. Greene M. Making Small Risks Even Smaller N Engl J Med 2009; 360: 183-184