Piracetam AL01/05/2009

Piracetam AL (piracetam) на Stada е показан за лечение на исхемични мозъчносъдови инциденти и техните последици като афазия, когнитивни нарушения.

Другите индикации за приложение включват симптоматично лечение на психоорганичен синдром, лечение на кортикален миоклонус самостоятелно или в комбинация, лечение на дислексия при деца, лечение на вертиго и свързаните с него нарушения в равновесието.

Най-общо ефектът на Piracetam AL се изразява в подобрение на мозъчните функции.

Това се осъществява по няколко начина:

– На първо място той се свързва с фосфолипидите на клетъчните мембрани и се образуват фосфолипид-пирацетам комплекси. По този начин се подобрява пропускливостта на клетъчните мембрани на невроните и предаването на нервните импулси.

– На второ място води до подобрение на мозъчния метаболизъм, като възвръща флуидността на митохондриалните мембрани и стимулира метаболизма на глюкозата в мозъка.

При проучвания върху здрави доброволци Piracetam увеличава мозъчното кръвоснабдяване и кислородната консумация, както и степента на усвояване на кислорода и глюкозната обмяна в исхемичните мозъчни участъци. Енцефалографското изследване доказва преобладаване на алфа-вълните при едновременно намаление на тета- и делта вълните.

Освен тези ефекти на ниво нервна клетка, Piracetam AL оказва и благоприятно въздействие на съдово ниво. То се изразява в подобрение на микроциркулацията и реологията на кръвта, намаляване адхезията на еритроцитите и плазмения вискозитет и потискане на тромбоцитната агрегация.

Дозировка – 2.4 – 4.8 g