Новини от ЕМЕА


md 01/05/2009

Европейската лекарствена агенция (ЕМЕА, www.emea.europa.eu) одобри за приложение следните медикаменти: – Vidaza (azacitidine) на Celgene за лечение на миелодиспластичен синдром (MDS). Медикаментът е нова надежда за пациентите и особено за тези с високо рисково заболяване. Данни от клинични проучвания показаха, че лекарството може да увеличи сигнификантно преживяемостта, като в същото време подобрява качеството на живота. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.