Ниските нива на експресия на естрогеновите рецептори01/05/2009

Ниските нива на експресия на естрогеновите рецептори (ER) се свързват с по-висок риск за метастазиране на кожния малигнен меланом, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Archives of Dermatology (1).

Според авторите на изследването, тези данни показват, че ER играе роля в процеса на разпространение на меланомните клетки, като отчитайки степента на експресия на тези рецептори може да се направи прогностична оценка за развитието на злокачественото заболяване.

Д-р Vincenzo de Giorgi и сътр. са провели проспективно проучване сред 12 пациенти с кожен меланом и двама с меланоцитни невуси, като са използвали обратна транскриптаза полимеразна верижна реакция (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction – RT-PCR) и имунохистохимичен анализ за оценка на меланомните лезии и здравата кожа около тях, свързани със степента на прогресия на злокачественото заболяване.

Във всички лезии са били установени ER-alpha и ER-beta mRNA, както и ER-beta протеин, но техните нива са били значително по-ниски при участниците с по-инвазивен меланом.

„Възможността да се отличат пролиферативните меланоми, които са свързани с лоша прогноза, от така наречените латентни меланоми (меланоцитни невуси) открива нови пътища за индивидуален подход и лечение при тези пациенти,” коментират авторите.

Честотата на меланома е около 4% от всички видове рак на кожата, но е отговорен за 80% от смъртните случаи. Само 14% от възрастните пациенти и 33% от децата с метастатичен меланом преживяват до пет години.

Меланомът може да бъде конгенитален, може да се развие самостоятелно или във връзка със съществуващи преди това невуси (гигантски конгенитални меланоцитни невуси). Потенциални прекурсори на малигнения меланом са диспластичните невуси. (КП)

Използван източник:

1. de Giorgi V., Mavilia C., Massi D. et al. Estrogen receptor expression in cutaneous melanoma. Arch Dermatol 2009;30-36, 73-75 http://archderm.ama-assn.org