Моноклонална В клетъчна лимфоцитоза – предиктор на ХЛЛ?01/05/2009

Пролиферацията на В клетъчни колонии (моноклонална В-клетъчна лимфоцитоза – MBL) може да се окаже предиктор за по-късно развитие на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ, CLL), показаха резултати от проучване на Landgren и сътр., публикувани в списание New England Journal of Medicine (1). Хроничната лимфоцитна левкемия е най-честата левкемия при възрастни хора в развитите страни. Етиологията и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.