Мигрената при бременни


md 01/05/2009

Мигрената при бременни е рисков фактор за появата на артериална хипертония, прееклампсия и интраутеринна хипотрофия на плода, показаха резултатите от проспективно кохортно проучване на д-р Fabio Facchinetti и сътр. от University of Modena, Италия, публикувани през март в списание Cepphalgia (1). Няколко изследвания са проследявали връзката между наличието на мигрена и вероятността за появата на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.