Медикаментът divalproex sodium01/05/2009

Медикаментът divalproex sodium с продължително освобождаване (DVPX ER) (Depakote, Abbott) показва добра поносимост и приемлив профил на безопасност в профилактиката на мигрената при подрастващи, показаха резултатите от две проучвания, публикувани през януари в списание Headache (1, 2).

Depakote е доказал ефективността си в профилактиката на мигрената при възрастни. До момента, обаче, няма одобрени медикаменти, които да се прилагат като превенция на мигренозните пристъпи в по-малката възрастова група. Целта на настоящите изследвания е била да установи дългосрочната безопасност на DVPX ER при подрастващи с мигрена.

В първото клинично изпитване са били включени 112 юноши на възраст между 12 и 17 години. Те са получавали DVPX ER в доза 500 mg дневно за 15 дни, след което тя е била увеличена до 1000 mg дневно. Необходимата информация от пациентите е събрана с помощта на дневници. Участниците са били проследени на 1-ия, 15-ия ден и в края на 1-ия, 2-ия, 3-ия, 6-ия, 9-ия и 12-ия месец (1).

Най-честите нежелани реакции са били: наддаване на тегло (15%), гадене (14%), сомнолетност, повишена честота на инфекциите на горните дихателни пътища. Близо 13% от пациентите са преустановили лечението поради страничните лекарствени действия.

Общо пет болни (4%) са съобщили за тежки нежелани реакции, включващи шизофреноподобни нарушения, появата на язвена болест, хиперамониемия, пристъпи със самонараняване и аборт. С изключение на хиперамониемията, останалите събития са преценени като „несвързани” или „вероятно несвързани” с лечението с DVPX ER.

В допълнение, честотата на мигренозните пристъпи е била редуцирана на четвъртия месец от терапията, като ефектът се е задържал до края на първата година.

Във второто клинично изпитване са участвали 241 юноши с мигрена, като дизайнът и целите са били сходни с тези на първото проучване. Най-често наблюдаваните нежелани реакции са били гадене (19%), повръщане (18%), наддаване на тегло, следвани от инфекции на горните дихателни пътища. Почти 17% са преустановили терапията си поради непоносимост на страничните ефекти (2).

Тежки нежелани реакции са били регистрирани при 10 болни (4%), но те са били класифицирани като „несвързани” или „вероятно несвързани” с лечението с DVPX ER.

Антимигренозната терапия е довела до 75% намаляване на честотата на пристъпите на четвъртия месец от проучването, като ефектът се е задържал до края на 12-ия месец.

Според авторите, DVPX ER демонстрира добра поносимост и приемлив профил на безопасност в профилактиката на мигрената при юноши. (КД)

Използвани източници:

1. Apostol G., Pakalnis A., Laforet G. et al. Safety and tolerability of Divalproex Sodium Extended-Release in the prophylaxis of migraine headaches: results of an open-label extension trial in adolescents. Headache 2009; 49: 36-44 http://www.interscience.wiley.com

2. Apostol G., Lewis D., Laforet G. et al. Divalproex Sodium Extended-Release for the prophylaxis of migraine headache in adolescents: results of a stand-alone, long-term open-label safety study. Headache 2009; 49: 45-53