Локалното приложение01/05/2009

Локалното приложение на свръхниска доза 17-бета естрадиол (вагинални таблетки 10 mcg E2) води за 12 седмици до нормализиране на вагиналното рH и цитологичния профил при постменопаузални жени с вагинална атрофия, показаха резултатите от многоцентрово, двойно-сляпо проучване, публикувани в списание Obstetrics & Gynecology (1).

В изследването са участвали 309 жени след менопауза, които в продължение на 52 седмици са прилагали вагинални таблетки 10 mcg E2 или плацебо.

На 12-седмица в групата на Е2 е било установено значимо подобрение на вагиналните цитология и рH, както и на урогениталните симптоми, в сравнение с контролите.

Разликата между двете групи е била наблюдавана още на втората седмица, като ползите от свръхниската доза вагинални таблетки Е2 са се запазили значими и до края на 52 седмица.

Използван източник:

1. Simon J., Nachtigall L., Gut R. et al. Effective treatment of vaginal atrophy with an ultra-low-dose estradiol vaginal tablet. Obstetrics & Gynecology 2008, 112 (5): 1053-1060 http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx