Локалното лечение с fluticasone propionate01/05/2009

Локалното лечение с fluticasone propionate е ефективно за дългосрочна поддържаща терапия при деца с умерен до тежък атопичен дерматит (АД), показаха резултатите от проучване в Холандия, публикувани в списание Pediatric Allergy and Immunology (1).

„Адекватното лечение на АД в острата фаза води до бързо навлизане в ремисия,” коментират авторите и добавят, че възможностите за профилактика при деца са ограничени.

В настоящото рандомизирано, плацебо-контролирано, многоцентрово клинично изпитване са включени 90 деца на възраст между четири и 10 години с изострен АД, които са получавали fluticasone propionate 0.005% унгвент* два пъти дневно за четири седмици.

Участниците, при които е била постигната ремисия, са продължили в следващата фаза на проучването. Те са били рандомизирани на fluticasone или плацебо два пъти седмично за общо 16 седмици.

Ефективността на терапията е била оценена въз основа на промените в SCORAD**. Общо 87 деца са завършили първата фаза на изпитването, 78 са постигнали клинична ремисия, като 75 участници са продължили във втората фаза.

Анализът на резултатите показва, че локалното лечение с fluticasone propionate унгвент е било свързано с два пъти по-малък риск за екзацербация на заболяването в сравнение с контролите (hazard ratio – HR 2.2).

При момичетата е бил наблюдаван по-добър контрол на АД отколкото при момчетата. Средният период на ремисия е надвишавал 16 седмици при децата от терапевтичната група, съпоставен с 2.6 седмици при контролите.

„В клиничната практика описаният подход може да се приеме като алтернатива на лечение при деца с чести екзацербации на заболяването, налагащи използването на локални кортикостероиди. Интермитентната терапия с fluticasone propionate унгвент води до постигане на продължителна ремисия и значимо подобрява качеството на живот на пациентите и техните семейства,” пишат изследователите в заключение. (КД)

* Cutivate, унгв. на GlaxoSmithKline

** SCORAD (Severity Scoring of Atopic Dermatitis) е въведен от Европейската работна група по атопичен дерматит (European Task Force on Atopic Dermatitis) за оценка на симптоми като еритем, едем, наличие на крусти, екскориации, лихенификация и сухота. При сума над 40 точки, формата се дефинира като тежка

Използван източник:

1. Glazenburg E., Wolkerstorfer A., Gerretsen A. Efficacy and safety of fluticasone propionate 0.005% ointment in the long-term maintenance treatment of children with atopic dermatitis: Differences between boys and girls? Pediatr Allergy Immunol 2009; 20: 59-66 http://www.intercience.wiley.com