Кафето може да намалява риска за деменция и болест на Alzheimer01/05/2009

Умерената консумация на кафе на средна възраст може да намалява риска за развитието на деменция и болест на Alzheimer (AD) по-късно през живота, показаха резултатите от проучване във Финландия (University of Kuopio и National Public Health Institute) и Швеция (Karolinska Institutet), публикувани в Journal of Alzheimer’s Disease (1).

Хората, които консумират умерено кафе (три до пет чаши/ден), имат със 65% по-нисък риск за AD и деменция в сравнение с тези, които пият малко или въобще не пият кафе (0-2 чаши/ден). Не е установена подобна зависимост по отношение на консумацията на чай.

Участниците в проспективното проучване CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia) – около 1400 души, са били проследени за средно 21 години (начало 1972).

Връзка между редовната консумация на кафе и когнитивната функция бе установена и от други изследвания:

– При възрастни мъже – 10-годишното проспективно проучване FINE, проведено в Холандия, Италия и Финландия, данните от което бяха публикувани през 2006 в European Journal of Clinical Nutrition (2). Най-леки нарушения в паметта са наблюдавани при участниците със средна дневна употреба на три чаши на ден – 4.3 пъти по-малко намаление на когнитивната функция в сравнение с непиещите кафе

– При мишки – приемът на кофеин, еквивалентен на дозата при прием на пет чаши кафе на ден при хора, предпазва от AD, посочиха данните от изследване на Researchers at the Byrd Alzheimer’s Institute в Tampa (Флорида), публикувани през 2006 в списание Neuroscience (3)

– При жени без деменция – консумацията на кафе също бе свързана със забавено прогресиране на когнитивната дисфункция, особено при по-възрастните участнички в проучване във Франция (the Three City Study), данните от което бяха публикувани през 2007 в списание Neurology (4).

Проведено преди това ретроспективно изследване при пациенти с диагностицирана AD показа, че през предшестващите появата на заболяването 20 години те са консумирали по-рядко кафе в сравнение с паралелна група хора на същата възраст, които не са развили AD през същия период от време.

Всичките тези данни създадоха хипотезата за невропротективни функции на кафето или на съдържащия се в него кофеин (5). (ДЯ)

Използвани източници:

1.Eskelinen M., Ngandu T., Tuomilehto J. еt al. Midlife coffee and tea drinking and the risk of late-life dementia: A population-based CAIDE study. Journal of Alzheimer’s Disease 2009, 16(1) 85-91 http://www.j-alz.com

2.Van Gelder B., Buijsse B., Tijhuis M. et al. Coffee consumption is inversely associated with cognitive decline in elderly European men: the FINE Study. European Journal of Clinical Nutrition 2006, 61 (2): 226-232 http://www.nature.com/ejcn

3. Arendash G., Schleif W., Rezai-Zadeh K. et al.. Caffeine protects Alzheimer’s mice against cognitive impairment and reduces brain beta-amyloid production. Neuroscience 2006, 141 (4): 941-952 http://www.neuroscience-ibro.com

4. Ritchie K., Carriеre I., Mendonsa A., Portet F. et al. The neuroprotective effects of caffeine. Neurology 2007;69:536-545 http://www.neurology.org

5. Rosso A. Review: Caffeine: neuroprotective functions in cognition and Alzheimer’s disease. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias 2008, 23 (5): 417-422 http://aja.sagepub.com