Генетични вариации и лечение на остра лимфобластна левкемия при деца01/05/2009

Вродени генетични вариации могат да повлияват отговора към терапията при деца с остра лимфобластна левкемия (ALL), показаха резултатите от проучване на Relling и сътр., публикувани в списание Journal of American Medical Association (1). От регистрираните общо 102 вродени мутации (еднонуклеотиден полиморфизъм – SNP), асоцииращи се с резидуална левкемия, 63 се свързват с ранен отговор към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.