Efalizumab01/05/2009

Efalizumab (Raptiva на Genentech) ще бъде изтеглен доброволно до 8 юни от фармацевтичния пазар в САЩ поради свързания с него риск за развитие на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (PML).

През това време, лекуваните с него пациенти трябва да преминат на друго подходящо лечение.

Рискът даден пациент да развие PML не е висок и като цяло зависи от продължителността на употреба на медикамента, заяви FDA.

В лекарствената инструкция на efalizumab бе включено предупреждение още през октомври миналата година, че той може да повишава риска за животозастрашаващи инфекции, включително PML.

Efalizumab бе прилаган до момента за лечение на плакатен псориазис с умерени до тежки лезии. Той представлява анти-CD11a антитяло, което има имуносупресиращ ефект.

PML е бързо прогресираща инфекция на ЦНС, която се причинява от вируса на John Cunningham (JC) и води до смърт или тежко увреждане на мозъка. Вирусът спада към групата на човешките полиомавируси (бивши паповавируси). До момента няма лечение на PML.