Четири стъпки за медикаментозна терапия на артериална хипертония01/05/2009

Опростен алгоритъм (Simplified Treatment Intervention to Control Hypertension – STITCH) от четири стъпки позолява постигането на по-добър контрол на артериалното налягане (АН), отколкото използването на сложни терапевтични подходи, според статия, публикувана в списание Hypertension (1).

Терапевтичният подход е съставен от следните елементи в изброената последователност:

– Първа стъпка: ниска доза инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим (ACEI)/ диуретик или ангиотензин рецепторен блокер (ARB/диуретик) =>при добър контрол на АН тази терапия се продължава

– Втора стъпка: при недостатъчно повлияване на АН => постепенно повишаване на дозите на двата препарата до максималните възможни

– Трета стъпка: ако няма ефект от увеличението => добавяне на блокер на калциевите канали в нарастваща дозировка

– Четвърта стъпка: при персистиране на артериалната хипертония (АХ) въпреки приема на гореизброените медикаменти => включване на препарат, който не е първа линия антихипертензивно средство

Следването на този алгоритъм намалява средно с около 5% стойностите на АН и увеличава с 20% броя на пациентите, достигащи прицелните нива на АН. Колкото по-просто е предписаното лечение, толкова по-голяма е вероятността пациентът да се придържа към него.

Презумпцията на подхода е, че комбинирането на ниски дози антихипертензивни средства е по-ефективно от монотерапията, с честота на страничните явления, сравнима с плацебо. Освен това, приложението на половината от стандартните дози ACEI/ диуретик или ARB/диуретик е по-малко вероятно да наруши хомеостазата на глюкозата и на калия.

Понастоящем, резултатите от лечението на АХ са твърде далеч от желаните. Основните пречки пред ефективната терапия са: изписване на два и повече медикамента; честа смяна на дозировките; “терапевтична инерция” – въздържането на лекарите от интензифициране на лечението въпреки лошия контрол на АН.

“В световен мащаб артериалната хипертония се лекува основно от общопрактикуващите лекари. За тях е трудно да следват многобройните указания. А и пациентите не обичат да приемат лекарства – колкото повече са медикаментите и колкото по-често се сменят, толкова по-малък е кoмплаянсът,” коментира д-р Ross D Feldman от Robarts Research Institute в London (2). (ЗВ)

Използвани източници:

1. Ross D. et al. A simplified approach to the treatment of uncomplicated hypertension: a cluster randomized, controlled trial. Hypertension 2009;53:646-653 http://hyper.ahajournals.org

2. Nainggolan L. Less is more: simplified four-step algorithm improves BP control. Heartwire, March 2009

http://www.medscape.com/viewarticle/590133