Четири стъпки за медикаментозна терапия на артериална хипертония


md 01/05/2009

Опростен алгоритъм (Simplified Treatment Intervention to Control Hypertension – STITCH) от четири стъпки позолява постигането на по-добър контрол на артериалното налягане (АН), отколкото използването на сложни терапевтични подходи, според статия, публикувана в списание Hypertension (1). Терапевтичният подход е съставен от следните елементи в изброената последователност: – Първа стъпка: ниска доза инхибитор на ангиотензин конвертиращия ензим […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.