Aliskiren може да води до ангиоедем01/05/2009

Rasilez (aliskiren) на Novartis не трябва да се прилага при пациенти, получили ангиоедем при предходна употреба на медикамента (1). ЕМЕА препоръча също така и включването на предупреждение, че пациентите, които развиват признаци на ангиоедем, трябва да спрат лечението и да потърсят лекарска помощ.

Ангиоедемът се характеризира с подуване на кожата, тъканите под кожата и влажните телесни повърхности, като покритието на устата и гърлото. Може да се развие много бързо и в редки случаи може да бъде опасно, особено когато обхване гърлото, защото може да доведе до запушване на дихателните пътища.

След оценка на наличните данни, СНМР към ЕМЕА заключи, че ползите при лечението с aliskiren-съдържащи лекарствени продукти продължават да надвишават рисковете, но че може да се получи ангиоедем, като рядък и сериозен нежелан ефект при тези лекарства.

Поради това CHMP препоръча:

– медицинските специалисти не трябва да предписват каквито и да било aliskiren- съдържащи лекарствени продукти на пациенти с анамнеза за развитие на ангиоедем при употребата му в миналото

– всеки пациент, който получи признаци на ангиоедем трябва незабавно да спре лечението с aliskiren и да се обърне към лекар за помощ.

Aliskiren е директен ренинов инхибитор, който се прилага за лечение на есенциална хипертония, най-често в комбинация с valsartan или hydrochlorothiazide. Медикаментът има по-висока цена от останалите антихипертензивни средства (2). (ИТ)

Използвани източници:

1. http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/rasilez/rasilez.htm

2. http://www.nyrdtc.nhs.uk/docs/nde/NDE_88_Aliskiren_Final.pdf