Acitretin за лечение на нокътните промени при псориазис01/05/2009

Терапията с ниски дози acitretin* е ефективна в лечението на изолиран псориазис на ноктите, показаха резултатите от проучване, публикувани през март в списание Archives of Dermatology (1).

Лечението на изолирания псориазис на ноктите е трудно и често незадоволително. Информацията за ефикасността на системната терапия на заболяването е ограничена, тъй като повечето изследвания са върху кожната форма на псориазис и не са фокусирани върху нокътните промени.

Данни от проучвания показаха, че ретиноидите са ефективни средства за лечение на псориазиса, но тяхната ефикасност никога не е била оценена чрез обективни методи.

Acitretin е синтетичен ароматен аналог на ретиноевата киселина. Клиничните изпитвания потвърждават, че при псориазис acitretin води до нормализиране на клетъчната пролиферация в епидермиса, диференциацията и кератинизацията при поносими нежелани реакции.

Медикаментът е одобрен за терапия на тежка форма на псориазис, резистентна на други форми на лечение, палмо-плантарен пустулозен псориазис, тежка вродена ихтиоза и тежка форма на болест на Darier (фоликуларна кератоза).

В изследването са взели участие 36 души (75% мъже), с умерен до тежък псориазис, които са били на лечение с acitretin 0.2 до 0.3 mg/kg/дневно в продължение на шест месеца в периода 2005–2007.

Изключващи критерии в проучването са били пациенти с кожна форма или с псориатричен артрит, жени в пременопауза, случаи с чернодробни, бъбречни или метаболитни заболявания, които не са били подходящи за лечение с ретиноиди, болни с гъбични инфекции. Всички участници е трябвало да не са лекувани системно за псориазис на ноктите.

На всеки два месеца, са извършвани лабораторни анализи и клинични оценки за подобряване на болестта. Два различни методи са използвани за оценка на тежестта на засягане на ноктите преди, по време на и след лечението – Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) и модифициран NAPSI.

NAPSI оценява наличието на признаци по нокътното ложе и нокътния матрикс на всички 20 нокти, определящ максимален сбор от 80. Този сбор не дава информация за тежестта на засягане на всеки нокът, а отразява общата тежест на засягане на ноктите при псориазис. Модифицираният скор NAPSI позволява по-подробна оценка за засягането на всеки нокът, като максималният скор е 24.

В началото на проучването средният NAPSI е бил 31.5 (10-46), а модифицираният NAPSI за по-тежко засегнатите нокти – 7.6 (4-11). След шестмесечно лечение, NAPSI е бил намален до 18.6 (референтни граници 6-34) и модифицираният NAPSI – до 3.8 (1-6). В резултат на лечението, стойностите и на двата скора е понижена съответно с 41 и с 50%.

Дори и след спиране на терапията е наблюдавано подобрение на нокътния псориазис, като стойностите на NAPSI шест месеца след преустановяване на acitretin са били 26.8, а на модифицирания NAPSI – 6.5. При девет от пациентите, които са били излекувани или почти напълно излекувани, двата скора са били намалени със съответно 76 и 73%.

Резултатите и оценките за шест месечния период на лечение показват, че девет пациенти са имали пълно изчистване на лезиите по ноктите, девет участника са били с умерено подобрение на нокътните белези, 12 пациенти са били с леко подобрение и шест – без подобрение на нокътните лезии.

„Ниски дози acitretin се понасят добре и са ефективни в лечението на изолиран псориазис на ноктите, тъй като нито един от участниците не е имал paronychia (инфекциозно възпаление на меките тъкани около нокътната плочка) или повишена чупливост по време на лечението. Аcitretin следва да бъде разглеждан като допълнително средство за терапия на тази форма на заболяването”, смятат авторите. (КП)

* Acitretin (Neotigason на Rochе) е регистриран в България (www.bda.bg/bdias/9157s.pdf)

Използван източник:

1. Tosti A., Ricotti C., Romanelli P. et. al. Evaluation of the efficacy of acitretin therapy for nail psoriasis. Arch Dermatol. 2009;145:269–271 http://archderm.ama-assn.org