10 години здравна каса, осем пъти увеличени разходи за здраве01/05/2009

През 1999 г. 257 милиона лева бяха достатъчни за лечението на гражданите. Сега на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не й стигат 2 милиарда лева бюджет.

Ако някой се пита защо здравните вноски не са достатъчни, за да покрият лечението му и трябва да си доплаща за прегледи, лекарства, престой в болница, избор на екип, болнична стая с баня и какво ли не, отговорът е прост:

Здравната вноска се увеличи едва през тази година, а лечебните заведения, на които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) плаща за извършени здравни услуги, са нарастнали над 100 пъти от нейното създаване.

Независимо от качеството на услугите, сложността на заболяването, самите усложнения на пациента и времето на престоя, всяко лечебно заведение получава една и съща сума за преглед и лечение на определено заболяване. Заради липсата на реформа в сектора, здравната каса е длъжна да работи с всички болници, медицински центрове и аптеки, които имат разрешение за дейност.

Ако пациентът получи инсулт и се лекува болница, в която няма дори апаратура, с която да се установи мозъчното увреждане и малък екип с неголям опит, лечебното заведение ще получи точно толкова пари, колкото и една високоспециализирана клиника. Същото се отнася и до прегледите при лекар.

Така се оказва, че все повече лечебни заведения си делят определен ресурс механично, а крайният резултат е, че здравната каса плаща недостатъчно на всички. Според изчисленията на лекарите и на самите експерти на НЗОК, касата покрива средно 60-70% от реалната стойност на медицинската услуга.

Така през 2000 г. НЗОК сключила договор за работа със 128 многопрофилни и 21 специализирани болници и с 50 аптеки. Сега работи с 16 500 лечебни заведения и то по клинични пътеки за болнични услуги.

Броят на лекарите, които са сключили договор, е нараснал от 12 000 на над 17 000 души. Аптеките, които обслужват рецепти, са над 2300. Първият списък на лекарства, плащани от касата от 2001 г., включва 304 позиции. В момента НЗОК плаща за над 1180 лекарства.

В момента НЗОК покрива здравните услуги на 6.655 милиона граждани, които имат осигуровки. Едва 1.5 милиона души от тях работят в частния сектор и вноските им формират над 2/3 от приходите на здравната каса!

От данъците на същите тези 1.5 милиона души държавата осигурява вноските на държавните служители, децата, пенсионерите, войниците, студентите, пациентите с тежки заболявания и др…

Препечатваме със съкращения от блог „Здраве“ (www.capital.bg/browseblog.php?blogrubr=1217) на журналистката Деси Николова от в. Капитал (www.capital.bg), която е специализирана в отразяване на здравно-икономическа тематика