Жените с астма01/03/2009

Жените с астма имат по-висок риск за преждевременно раждане, както и по-голяма вероятност да родят дете с ниско тегло, което може отчасти да обясни повишената перинатална смъртност в тази популация от болни, показаха резултатите от голямо кохортно проучване на д-р Lucia Blais и сътр. от University of Montreal в Канада, публикувани през февруари в списание Thorax (1).

Астмата може да доведе до тежки усложнения по време на бременността. Данните от проведените след 1970 година изследвания показват, че жените с астма имат по-висок риск за прееклампсия, преждевременно раждане и интраутеринна хипотрофия на плода.

От друга страна, резултатите от 11 проучвания, публикувани в периода 1988-2000, не доказват повишена честотата на перинаталната смъртност при децата на майките астматички. Това разминаване може да се дължи на сравнително малкия брой участници (под 2000) в преобладавщата част от тях (2).

В настоящото изследване са включени 13 100 жени с астма и 28 042 контроли, които са родили между 1990 и 2002. В сравнение със здравите жени, астматичките по-често са раждали преждевременно (преди 37 гестационна седмица, 10.4% спрямо 6.7% за контролите), имали са по-често недоносени деца (9.2 спрямо 5.7%) и деца с интраутеринна хипотрофия (14.4 спрямо 10.5%).

Преждевременното раждане и ниското тегло са били независими рискови фактори за перинатална смъртност, посочват авторите. В същото време, при децата с нормално тегло и тези, родени на термин, майчината астма не е била свързана с повишен риск за неблагоприятен изход, което предполага, че „теглото и гестационната възраст при раждане са в основата на връзката между астмата и перинаталната смъртност”.

Според екипа на д-р Blais, адекватният контрол на астмата през бременността намалява честотата на усложненията и смъртността при новородените, хипотеза, която се подкрепя и от д-р Michael Schatz от медицинския център Kaiser Permanente в San Diego (2) в уводна статия в същия брой на Thorax (2).

Д-р Schatz апелира за „по-стриктно наблюдение на жените с астма по време на бременността. Нещо повече, новородените на майките астматички трябва да бъдат активно проследявани за усложнения, особено когато са недоносени или с интраутеринна хипотрофия”.

Повечето от медикаментите, използвани в лечението на астмата, нямат значим тератогенен ефект, като единствено изключение са кромогликатите, които биха могли да увеличат риска за мускулноскелетни дефекти у плода, показаха резултатите от проучване на д-р L. J. Tata и сътр. от City Hospital, Nottingham, публикувани в списание Thorax (3).

Авторите са проследили 5124 деца с вродени малформации и 30 053 контроли, като са събрали необходимата информация относно приема на различни групи медикаменти от майките по време на бременността. Те са установили, че честотата на малформациите при децата на майките с астма е била средно с 10% по-висока от тази при контролите.

Тази повишена честота не е била резултат от прилагането на антиастматични медикаменти. Използването на кратко- и дългодействащи бета-агонисти, инхалаторни и перорални кортикотероиди, както и други бронходилататори не е било свързано с повишен тератогенен риск.

Изключение са кромогликатите, които увеличават вероятността за появата на мускулноскелетни дефекти при плода почти девет пъти (p=0.002). Според изследователите, обаче, тези резултати трябва да се интерпретират внимателно поради малкия брой на наблюдаваните случаи (само пет деца).

В статия в същия брой на списанието д-р Mario Cazzola от University of Rome и д-р Maria Gabriella Matera от Second University of Naples в Италия, коментират, че „тъй като рисковете от неадекватния контрол на астмата през бременността са много по-големи от тези, свързани с нежеланите ефекти на антиастматичните медикаменти, ние подкрепяме становището, че бременните жени с астма трябва да получават необходимото лечение” (4). (КД)

Използвани източници:

1. Breton M., Beauchesne M., Lemiere C. et al. Risk of perinatal mortality associated with asthma during pregnancy. Thorax 2009; 64: 101-106 http://thorax.bmj.com

2. Schatz M. Is maternal asthma a life or death issue for the baby? Thorax 2009; 64: 93-95

3. Tata L., Lewis S., McKeever T. et al. Effect of maternal asthma, exacerbations and asthma medication use on congenital malformations in offspring: a UK population-based study. Thorax 2008; 63: 981-987

4. Cazzola M., Matera M. Treatment of asthma during pregnancy: more solid evidence needed. Thorax 2008; 63: 944-945