Желязодефицитната анемия01/03/2009

Желязодефицитната анемия при субклиничен хипотиреоидизъм се повлиява по-добре от комбинирано заместително лечение с желязо и levothyroxine, показаха резултатите от проучване, публикувани през януари в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (1).

17.2% от пациентите с анемия имат клиничен хипотиреоидизъм, посочват също така данните от това изследване.

Има група от пациенти с неадекватен отговор към пероралните желязосъдържащи препарати поради едновременното наличие на субклиничен хипотиреоидизъм – при подобни болни може да бъде от полза приложението на заместително лечение с levothyroxine, коментират изследователите.

В рандомизираното контролирано, двойно-сляпо проучване са участвали 51 пациенти с двете нарушения, които са получавали само желязо 240 mg/ден или желязо в същата дозировка заедно с levothyroxine 75 mcg/ден.

Нивото на хемоглобина се е увеличило със средно 1.9 g/dl в групата на комбинирано лечение в сравнение със средно 0.4 g/dl при получавалите само желязо.

Приложението на желязо и levothyroxine е било свързано и с по-изразено повишаване на броя на еритроцитите, хематокрита, серумното желязо, сатурацията на трансферин и феритин (р<0.0001 за всичките сравнения), както и с по-голямо понижаване на тоталния желязо-свързващ капацитет.

Levothyroxine има благоприятни хематологични ефекти при пациенти с клиничен хипотиреоидизъм, които имат желязодефицитна анемия, е основният извод.

Приложението на комбинирана терапия може да предотврати неефективността на отговора към лечението с желязо при подобни болни.

Изследователите планират да изследват дефицита на селен и цинк сред пациентите с клиничен хипотиреоидизъм.

Използван източник:

1. Cinemre H., Bilir C., Gokosmanoglu F., Bahcebasi T. Hematologic effects of levothyroxine in iron-deficient subclinical hypothyroid patients: A randomized, double-blind, controlled study.

J Clin Endocrinol Metab 2009, 94:151-156 http://jcem.endojournals.org