Високите нива на IgG4 към хранителни алергени в детството водят до толеранс в по-късна възраст01/03/2009

Децата с екзема и хранителна алергия, които имат високи нива на IgG4, както и повишено съотношение IgG4/IgE към съответните алергени, развиват толеранс към храните в по-късна възраст, показаха резултатите от проучване на д-р Sara Tomicic и сътр. от Linkoping University в Швеция, публикувани през февруари в списание Pediatric Allergy and Immunology (1).

Наличието на хранителна алергия (най-често към белтъка на кравето мляко и яйцата) изисква спазване на стриктна диета с отстраняване на съответните храни. Повечето деца развиват толеранс към алергените към петгодишна възраст.

В настоящото изследване са включени 89 деца на възраст под две години. Всички са били с атопичен дерматит, като кожното тестване е доказало алергия към яйцата при 24 от тях, към белтъка на кравето мляко при 11, а при 25 – и към двата алергена. Участниците с доказана хранителна алергия са били поставени на диета с елиминиране на алергизиращите храни.

Изследвани са били нивата на IgG и IgE антителата в слюнка и в серум в началото на проучването и при навършване на 4.5-годишна възраст на децата. Авторите са установили, че участниците с най-високи базални нива на IgG4 и на IgG4/IgE впоследствие са развили хранителен толеранс и са консумирали алергизиращите ги храни без появата на тежки реакции на непоносимост.

„Тези резутати показват, че нивата на циркулиращите IgG4 антитела, както и съотношението IgG4/IgE могат да бъдат използвани като биомаркери за определяне на вероятността за развитие на толеранс при деца с хранителна алергия, но това трябва да бъде потвърдено и в бъдещи, по-мащабни проучвания,” твърдят изследователите. (КД)

Използван източник:

1. Tomicic S., Norrman G., Falth-Magnusson K. High levels of IgG4 antibodies to foods during infancy are associated with tolerance to corresponding foods later in life. Pediatr Allergy Immunol 2009; 20: 35-41www.interscience.wiley.com