Udenafil – ново средство за лечение на еректилна дисфункция01/03/2009

Zydena (udenafil) на южнокорейската компания Dong-A Pharmaceutical е нов инхибитор на PDE5, който подобрява сигнификантно еректилната функция на фона на ниска честота на неблагоприятни странични ефекти, са изводите от доклад, представен на годишния конгрес на European and International Societies for Sexual Medicine (ESSM-ISSM, http://www.essm-issm-congress.org) (1).

„Химичната структура на udenafil е сходна с тази на sildenafil, но медикаментът притежава по-голяма селективност, сила на действие и рН разтворимост,” заяви д-р Kim Kangwon от Urological Clinics, MenPower Urologic Clinical Network, Kwang Ju, Южна Корея и водещ автор на доклада.

В изследването са включени 54 пациенти, разделени в две групи: udenafil 50 mg веднъж дневно или плацебо. Болните не са се различавали съществено по възраст (40.5 срещу 41.9 години), индекс на телесна маса (23.1 срещу 24.7 kg/m2) и давност на еректилната дисфункция (ED) (4.8 срещу 5.1 години). Първичен показател за ефективност е била промяната на International Index of Erectile Function (IIEF) на 6 и 12 седмици от лечението.

Резултатите показват сигнификантно предимство на udenafil пред плацебо на шестата (24.08 срещу 6.41, р<0.001) и 12 седмици (19.74 срещу 3.49, р<0.001). Приложението на udenafil е довело до повишена честота на успешна пенетрация и полов контакт, което е било свързано и с подобрение на трите психогенни аспекта на ЕД: задоволство от половия контакт – 4.04 срещу 1.33 (на шестата седмица) и 5.84 срещу 1.07 (на 12 седмица); оргазъм – 3.26 срещу 1.04 (на шестата седмица) и 3.78 срещу 0.48 (на 12 седмица); общо задоволство – 3.07 срещу 0.92 (на шестата седмица) и 3.85 срещу 0.7 (на 12 седмица).

Най-честите нежелани странични ефекти са били зачервяване на лицето, главоболие и диспепсия, всичките изразени в лека степен.

Еднократното дневно приложение на udenafil може да е успешна алтернатива при лечението „при нужда” на ЕД, е заключението на авторите. (ИТ)

Използван източник:

1. The efficacy and safety of once-a-day dosing of udenafil in men with erectile dysfunction: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Abstract PD-056