Рискови фактори за тромбоза01/03/2009

Рискови фактори за тромбоза при пациенти със системен лупус еритематодес (SLE, СЛЕ) са диагностициране на заболяването в по-напреднала възраст, наличие на антифосфолипидни антитела (аPL) и анамнеза за лупусен нефрит, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари в Annals of the Rheumatic Diseases (1).

Анализът на данните при 1930 пациенти със СЛЕ е установил, че 22% са имали поне един тромбемболичен инцидент и 6% поне два инцидента, като при 27% са били установени повишени титри на аPL.

Значими рискови фактори за тромбоза са тютюнопушене (повишена вероятност 1.26 пъти), наличие на нефрит (1.35 пъти), аPL позитивност (3.22), продължителност на СЛЕ (1.26 пъти при петгодишна анамнеза) и терапия с имуномодулатори (1.40).

Изявата на заболяването на по-млада възраст е имало протективен ефект срещу тромбоза (намалена вероятност 0.52 при поставяне на диагнозата на възраст под 20 години).

Друг защитен фактор е било лечението с hydroxychloroquine. Поради това, авторите препоръчват да се проведе допълнително проучване, което да установи дали терапията с този медикамент може да намали риска за тромбози при аPL позитивни пациенти със СЛЕ.

Използван източник:

1. Kaiser R., Cleveland C., Criswell L. Risk and protective factors for thrombosis in systemic lupus erythematosus: results from a large, multi-ethnic cohort. Ann Rheum Dis 2009, 68:238-241 http://ard.bmj.com