Приложението на tenecteplase01/03/2009

Приложението на tenecteplase без адювантна антитромботична терапия по време на кардиопулмонална ресусцитация по повод на настъпил в извънболнични условия сърдечен арест не води до подобряване на преживяемостта на пациентите в сравнение с плацебо, показаха данните от проучване, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Приблизително 70% от случаите на асистолия, която възниква в извънболнични […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.