При пациенти с диабет01/03/2009

При пациенти с диабет, които са на хемодиализа, изследването на гликирания албумин е по-точен показател за степента на дългосрочен гликемичен контрол отколкото е „златният стандарт” в тази област – измерване на гликирания хемоглобин (HbА1с), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Kidney International (1).

В изследването са били включени болни с диабет на хемодиализа поради краен стадий на бъбречно увреждане.

Концентрацията на HbА1с може да бъде повлияна от намалената преживяемост на еритроцитите при подобни пациенти.

Данните от сравнителното проучване показват, че стойностите на HbА1с са корелирани позитивно с тези на хемоглобина и негативно с дозите на еритропоетина. Тези променливи величини не са оказвали влияние върху нивото на гликирания албумин.

Използван източник:

1.Peacock T., Shihabi Z., Bleyer A. et al. Comparison of glycated albumin and hemoglobin A1c levels in diabetic subjects on hemodialysis. Kidney Int 2008, 73: 1062-1068 http://www.nature.com/ki/index.html