При пациенти01/03/2009
При пациенти, подложени на първична перкутанна интервенция (PCI) поради остър миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI), рискът за развитие, тежестта на контраст-индуцираната нефропатия (CIN, КИН) и свързаната с нея вътреболнична смъртност се увеличават при вливaнето на по-голям обем контрастна материя, показаха резултатите от проучване, публикувани през февруари Annals of Internal Medicine (1). В изследването са участвали 561 пациенти, предимно от мъжки пол, 30.5% от които са имали бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс 25% в рамките на 72 часа след PCI. Нежеланото странично действие, включително с летален изход, е било със значимо по-голяма честота при болните, които са получили максимална доза контрастна материя - 23% от групата (максималната доза се определя специфично при всеки пациент в зависимост от неговото тегло и нивото на серумния му креатинин). Вътреболничната смъртност при пациентите, развили CIN, е била 21.4% в сравнение с 0.9% от останалите участници (p<0.001). За да се намали експозицията на пациентите на голям обем контрастно вещество, което увеличава риска за остро бъбречно увреждане, авторите препоръчват лявата вентрикулография да бъде заменена с ехокардиография по време на PCI. Използан източник: 1.Marenzi G., Assanelli E., Campodonico J. et al. Contrast volume during primary percutaneous coronary intervention and subsequent contrast-induced nephropathy and mortality. Ann Intern Med 2009;150:170-177