При мъже на възраст над 75 години01/03/2009

При мъже на възраст над 75 години, които имат ниски стойности на простатно-специфичен антиген (PSA<3 ng/ml), не е необходимо да се провежда скрининг за рак на простата, смятат авторите на проучване, публикувано в Journal of Urology (1).

Възрастните мъже, попадащи в тази група, имат малка вероятност да развият агресивен рак на простатата през останалите години от живота им, затова при тях може безопасно да се преустанови провеждането на изследвания на PSA,“ смята водещият изследовател проф. д-р Edward Schaeffer, уролог в Johns Hopkins University School of Medicine.

При мъже на възраст над 75 години стойност на PSA =/>3 ng/ml може да служи като прагова величина, която да определя нуждата от неинвазивен скрининг за рак на простатата. PSA =/>3 ng/ml e маркер за повишен риск за рак на простата при всички мъже, независимо от възрастта.

Високорискови пациенти за смърт, причинена от рак на простата, са случаите със стойности на PSA>20 ng/ml или скор на Gleason=/>8 (при максимален скор 10) при диагностицирането на тумора (2, 3).

Използвани източници:

1. Schaeffer E., Carter H., Kettermann A. et al. Prostate specific antigen testing among the elderly – when to stop? J Urol 2009, 181;1606-1614 http://www.jurology.com

2. National Institute for Health and Clinical Excellence. Prostate Cancer: Diagnosis and Treatment; Full Guideline. 2008

3. Berney D. The case for modifying the Gleason grading system. BJU Int. 2007; 100 (4):725-726 http://www.bjui.org