Преустановеният прием на статини удвоява риска за смърт при ОМИ01/03/2009

Пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ), при които се преустанови терапията със статини, имат близо два пъти по-висок риск за смърт през първата година след исхемичния коронарен инцидент в сравнение с болни, които никога не са получавали тези медикаменти, показаха резултатите от проучване, публикувани в European Heart Journal (1).

В популационно-базираното изследване са участвали 9939 пациенти, преживяли ОМИ през предшестващите 90 дни. Те са били разделени в четири групи в зависимост от употребата на статини три месеца преди и три месеца след острия коронарен инцидент (2124 не са използвали подобна терапия, 2026 са приемали статини през цялото време, 5652 са преминали на лечение със статини след ОМИ, 137 са спрели приема на медикаментите след ОМИ).

Болните, при които е бил преустановен приемът на статини след ОМИ (относително малка група), са имали 1.88 пъти по-висока смъртност през първата година след инцидента в сравнение с тези, които не са приемали подобна терапия преди възникването на инцидента.

Обратно, участниците, които са продължили да получават статини или са преминали на тази терапия след ОМИ, са имали намалена смъртност с 16% в сравнение с тези, при които не е било прилагано подобно лечение.

Спирането на терапията със статини след ОМИ може да има неблагоприятен ефект върху преживяемостта, смятат авторите на проучването.

Пациентите след ОМИ са с висок риск за бъдещи инциденти (включително смърт) и трябва да бъдат лекувани агресивно, ако нямат противопоказания. Подобни болни трябва да бъдат предупредени колко е важно да спазват предписаната им терапия за вторична превенция.

Статините се свързват с намалена смъртност и нефатални МИ при пациенти след остри коронарни синдроми, както при случаи с хиперхолестеролемия, така и при тези с нормални нива на холестерола (данни от проучванията HPS и JUPITER).

При пациентите, преживяли ОМИ, е много важно да се продължава терапията със статини, тъй като това са хора с висок сърдечносъдов риск, коментират авторите на придружаваща статия в същия брой на списанието (2).

Статините имат множествени нелипидни ефекти, които могат да осигурят защита срещу острото формиране на тромб и руптура на плаките чрез инхибиране на тромбоцитната функция и отлагането на тромбоцити в увредената съдова стена, стабилизиране на плаките не само посредством намаляване на техния липиден товар, но и поради редукция на натрупването на макрофаги в атеросклеротичните лезии. (ДЯ)

Използвани източници:

1. Daskalopoulou S., Delaney J., Filion K. et al. Discontinuation of statin therapy following an acute myocardial infarction: a population-based study. Eur Heart J 2008, 2083-2091 http://eurheartj.oxfordjournals.org/cgi/reprint/29/17/2083

2. Herrler T., Bоеhm M., Heeschen C. More good reasons for adherence to statin therapy during acute coronary syndromes. Eur Heart J 2008, 2061-2063