Prasugrel – одобрен в Европа01/03/2009

Рrasugrel (Efient на Eli Lilly) получи през февруари одобрението на Европейската комисия да се прилага в страните от ЕС за превенция на атеротромботичните събития при пациенти с остри коронарни синдроми (ACS, ОКС), подложени на перкутанна коронарна интервенция (PCI).

Комисия на Американската агенция за лекарствените средства (FDA) също гласува анонимно през февруари в подкрепа на медикамента.

Решението на европейския регулаторен орган за одобрение на prasugrel е базирано на резултатите от проучването TRITON-TIMI 38 (TRial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet InhibitioN with Prasugrel Thrombolysis In Myocardial Infarction)*(1, 2).

Това изследване показа, че prasugrel значимо намалява исхемичните инциденти (сърдечносъдова смърт/MИ/инсулт, всичките видове MИ, спешната реваскулризация на таргетния съд и стент тромбозата) в сравнение с clopidogrel при пациенти със STEMI (остър миокарден инфаркт със ST елевация), при които е проведена PCI.

* В проучването TRITON са участвали 13 608 пациенти с ACS, подложени на елективна PCI, рандомизирани да получават prasugrel (60 mg натоварваща доза и след това 10 mg/ден поддържаща доза) или clopidogrel (300 mg/75 mg/ден) за период от шест до 15 месеца.

Използвани източници:

1.Montalescot G., Wiviott S., Braunwald E. et al. Prasugrel compared with clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double-blind, randomized controlled trial. Lancet 2009; 373:723-31 http://www.thelancet.com

2. Antman E., Wiviot S., Murphy S. et al. Early and late benefits of prasugrel in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention: A TRITON-TIMI 38 ((TRial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet InhibitioN with Prasugrel Thrombolysis In Myocardial Infarction) Analysis. J Am Coll Cardiol 2008, 51:2028-2033 http://content.onlinejacc.org