PPI са основни средства за превенция на гастроинтестиналните странични действия на Аспирин и НСПВС01/03/2009

Инхибиторите на протонната помпа (PPI) трябва да бъдат средства на избор за лечение и превенция на гастроинтестиналните язви и кървене при пациенти на терапия с Аspirin или нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), които имат повишен риск за стомашночревни усложнения, според експертния консенсус, разработен от Американското дружество по кардиология*, Американската кардиологична асоциация** и Американското дружество по гастроентерология*** […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.