Повишените серумни нива01/03/2009

Повишените серумни нива на паратиреоиден хормон са предиктор за падания при възрастни мъже и жени с диабет (70-79 години) и добра двигателна активност, показа анализ на резултатите от проучването Health ABC (Health, Aging and Body Composition), публикувани в Journal of the American Geriatrics Society (1).

Редица данни от изследвания показват, че повишената концентрация на паратиреоиден хормон (PTH) промотира протеинов катаболизъм и мускулна слабост.

За период от 12 месеца проследяване на участниците в настоящото проучване, 30% са докладвали за падания, като нивото на PTH е било с около 18% по-високо при тези случаи (62.6 спрямо съответно 53.5 pg/ml, p=0.01).

След изключване на влиянието на възрастта, пола, расата, алкохолната консумация, индексът на телесна маса, двигателната активност и годишния сезон (зима или пролет), авторите са установили, че по-високото ниво на паратиреоиден хормон с едно стандартно отклонение над базовата стойност води до повишен риск за падания с 30% при възрастните хора с диабет и запазена двигателна активност (степен на вероятност 1.30).

С напредване на възрастта, серумните нива на PTH се увеличават, вероятно поради понижаване на нивата на витамин D, нарушената бъбречна функция, ниският внос на калций и нарушената абсорбция на калций, както и поради резистентност на паращитовидните жлези към супресията на секрецията на хормонa от активната форма на витамин D в серума – 1,25 (OH)2D3.

Необходими са допълнителни изследвания на връзката между нивата на паратиреоидния хормон и риска за падания при възрастните хора с диабет.

Наличието на диабет се свързва с по-висока честота на падания, като вероятни причини за този феномен са периферната полиневропатия, влошеното зрение и нарушената бъбречна функция.

Повишените нива на PTH са били свързани в проучването Health ABC с по-висока честота на паданията 1.26 пъти след адаптиране на резултатите по отношение на бъбречна функция, хронични състояния, употреба на медикаменти и хранителни добавки, както и обем на двигателната активност.

Използван източник:

1. Houston D., Schwartz A., Cauley J. et al. Serum parathyroid hormone levels predict falls in older adults with diabetes mellitus. J Am Geriatr Soc 2008; 56 (11):2027-2032 http://www3.interscience.wiley.com/journal/121499784/issue