Пациентите с диабет тип 201/03/2009

Пациентите с диабет тип 2 имат значимо повишен риск за развитието на хепатоцелуларен карцином (HCC), който изглежда независим от инфекцията с HBV и HCV или от алкохолния прием, показаха резултатите от случай-контрола проучване в Италия, публикувани в Word Journal of Gastroenterology (1).

В изследването са участвали 465 случаи с HCC и 490 здрави контроли, съответстващи по възраст и пол.

При много от случаите развитието на диабет тип 2 е изпреварвало във времето появата на HCC, което показва, че чернодробният тумор вероятно е последица на метаболитните нарушения. Според авторите, диабет тип 2 може би има директен карциногенен ефект в следствие на хиперинсулинемията.

По-висока честота на HCC е била установена при мъжете и при пациентите на терапия с инсулин.

Използван източник:

1.Donadon V., Balbi M., Casarin P. et al. Association between hepatocellular carcinoma and type 2 diabetes mellitus in Italy: potential role of insulin. Word J Gastroenterol 2008, 14 (37): 5695-5700 http://www.wjgnet.com/1007-9327/avsearch.asp