Новини от фармацевтичните компании01/03/2009

– Pfizer придоби Wyeth срещу $68 милиарда, което е най-голямата сделка между фармацевтични компании за последните 10 години. Сливането на двете фирми ще е съпроводено със съкращаване на 20 000 работни места (15%), пет производствени мощности и промяна на портфолиото от медикаменти на Pfizer, което ще доведе до икономии от $4 милиарда към 2012. Сделката ще бъде окончателно финализирана до края на годината.

През есента на миналата година Pfizer обяви, че ще пренасочи усилията си от медикаменти за лечение на хиперлипидемия и сърдечна недостатъчност към други заболявания. С покупката на Wyeth, компанията ще увеличи портфолиото си от лекарствени средства, които се продават без рецепта (ОТС), ваксини и биологични медикаменти.

За последното тримесечие на 2008, Pfizer отчете намаление на нетните приходи (с 90%) и на фармацевтичните продажби (с 4%, до $11.24 милиарда). Това се дължи на намалени продажби на Lipitor (atorvastatin) с 8% (до 3.15 милиарда), Zyrtec (cetirizine) с 99% (до $4 милиона), Camptosar (irinotecan) с 56% (до $112 милиона), Norvasc (amlodipine) с 16% (до $542 милиона) и Champix (varenicline) с 36% (до $180 милиона).

– Novo Nordisk отчете нарастване на нетните приходи с 138% за последното тримесечие на 2008 (до $410 милиона), което се дължи основно на продажбите на Levemir (insulin detemir), NovoNorm/Prandin (repaglinide), NovoSeven (рекомбинантен активиран фактор VII) и Norditropin (растежен хормон, somatropin rDNA технология).

С интерес се очаква решението на консултативния комитет към FDA през април за глюкагон-подобния пептиден-1 аналог (GLP-1) на компанията liraglutide. Резултати от клинични проучвания сочат, че liraglutide води до сигнификантно по-добър контрол на кръвната глюкоза, в сравнение с Byetta (exenatide) на Eli Lilly/Amylin.

Novo Nordisk сключи договор с ирладската Merrion Pharmaceuticals за използването на технологията Gipet за един от GLP-1 агонистите на компанията. Споразумението предвижда Merrion да получи $58 милиона за първия лекарствен продукт, базиран на новата технология плюс процент от печалбата, а Novo Nordisk придобива 1.8% от акциите на компанията.

Novartis регистрира увеличение на печалбите с 62% за последното тримесечие на 2008. Основните приходи на компанията са от Diovan (valsartan), Glivec/Gleevec (imatinib), Femara (letrozole) и Zometa (zoledronic acid). От новите медикаменти с най-големи продажби са Exforge (amlodipine/valsartan), Exjade (deferasirox) и Lucentis (ranibizumab).

Загубата на патентна защита намали продажбите на Trileptal (oxcarbazepine) с 57% (до $86 милиона). Компанията отчете нарастване на продажбите на ваксини и диагностични средства с 23% (до $491 милиона), въпреки че приходите от генеричното подразделение Sandoz са с намаление от $1.8 милиарда (с 8%).

– GSK закупи срещу $483 милиона част от портфолиото на UCB в развиващи се страни от Азия, Африка, Латинска Америка и Близкия изток. Според условията на договора, GSK ще придобие няколко ключови медикаменти на тези пазари: Keppra (levetiracetam), Xyzal (levocetirizine) и Zyrtec (cetirizine), които са донесли приходи от 3.3 милиарда евро за 2008.

UCB запазва продажбите в стратегическите пазари на Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Корея и Мексико, както и ключовите си нови медикаменти Vimpat (lacosamide), Neupro (rotigotine) и Cimzia (certolizumab pegol).

Според главния изпълнителен директор на UCB Rich Doliveux, споразумението е взаимоизгодно, тъй като компанията ще се съсредоточи върху лекарствени средства, свързани с ЦНС и имунологията, а GSK ще получи достъп до медикаменти за лечение на епилепсия и белодробни болести.

Сделката е поредна стъпка в стратегията на GSK за присъствие извън традиционно силните пазари на Европа и САЩ. През 2008 компанията подписа договори с южноафриканската Aspen и индийската Strides Arcolabs за продажба на генерични медикаменти в развиващите се пазари.

– Abbott увеличи приходите си за последното тримесечие на 2008 с 27.7% (до $1.54 милиарда), което се дължи основно на увеличените продажби на Humira (adalimumab). Медикаментът е одобрен за шест индикации за приложение (от ревматоиден артрит до болест на Crohn) и е с приходи за $1.35 милиарда (+41.6%).

С нараснали продажби са хранителните продукти на компанията (с 11%) до $1.32 милиарда и диагностичните тестове (с 4.4%) до $896 милиона. Наскоро Abbott закупи и офталмологичната компания Advanced Medical Optics срещу $2.8 милиарда.

– UCB инвестира 10 милиона евро за покупката на 13% от германската Wilex, а Wilex ще придобие предклиничното онкологично портфолио на UCB, което ще разработи срещу още 10 милиона евро. Белгийската компания сключи споразумение и с ирландската Azur Pharma, която държи правата за продажби в САЩ на Niravam (alprazolam), Parcopa (carbidopa-levodopa), Kemstro (baclofen) и Fluxid (fanotidine).

– Teva окончателно придоби Barr Pharmaceuticals срещу $7.5 милиарда, с което си осигури присъствие в повече от 60 страни по света и приходи от $13.6 милиарда годишно. (ИТ)