Нежелано взаимодействие между clopidogrel и инхибиторите на протонната помпа?01/03/2009

Комбинираното приложение на clopidogrel и инхибитори на протонната помпа (PPIs) може да намали ползите от антитромбоцитната терапия и да увеличи риска за бъдещи сърдечносъдови събития при пациенти с остри коронарни синдроми (ОКС, ACS), показаха резултатите от проучване, публикувани през март в Journal of the American Medical Association (1).

PPIs не трябва да се предписват профилактично само, защото пациентите взимат терапия с ацетилсалицилова киселина и clopidogrel, смятат неговите автори.

Clopidogrel е пролекарство, което се превръща в черния дроб в своята активна форма от cytochrome P450 изоензимите, от които CYP 2C19 играе изключително важна роля.

Повечето PPIs (с изключение на pantoprazole) могат да инхибират P450 2C19, което да доведе до намаляване на ефективността на clopidogrel и потенциално да увеличи риска за неблагоприятни сърдечносъдови резултати. Много от пациентите, лекувани с clopidogrel и Аspirin по повод на ОКС, получават и терапия с PPI (64%) за намаляване на риска за гастроинтестинално кървене, свързан с двойната антитромбоцитна терапия. Около 60% взимат omeprazole, който се продава и без рецепта (OTC).

Комбинираното приложение на clopidogrel и PPI е свързано с 25% по-висок риск за рехоспитализация поради ОКС (първичен краен резултат от анализа).

При пациенти, при които се прилага терапия с clopidogrel, да не се назначават PPIs, които инхибират CYP 2C19, тъй като това може да намали неговото превръщане в активен метаболит, e важна препоръка за клиничната практика. При подобни случаи да се предпочитат Н2 блокери. (ДЯ)

Използван източник:

1.Ho P., Maddox T., Wang L. et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. JAMA 2009, 301:937-944 http://jama.ama-assn.org