Може ли инфекцията с морбили да предпазва от алергични заболявания?01/03/2009

Инфекцията с морбили може да протектира децата от развитие на алергични заболявания, показаха резултатите от проучване на д-р Helen Rosenlund и сътр. от Karolinska Institutet в Стокхолм, публикувани през март в списание Pediatrics (1).

Честотата на алергичните заболявания нараства през последните години, което се съпътства от намалена заболеваемост от инфекциозни заболявания и поддържане на високо имунизационно покритие.

В настоящото многоцентрово изследване Prevention of Allergy-Risk Factors for Sensitization in Children Related to Farming and Anthroposophic Lifestyle (PARSIFAL) са включени 14 893 деца от Австрия, Германия, Холандия, Швеция и Швейцария на възраст между пет и 13 години.

Родителите на част от участниците са били привърженици на холистичния стил на живот, характеризиращ се с избягване на лечението с антибиотици, антипиретици, отказ от имунизации и консумация на биологично чисти храни. С помощта на въпросници е събрана информация за наличието на алергични заболявания при децата, прекарани инфекции, проведени имунизации.

Общо 73% от децата са били имунизирани срещу морбили, 20% са прекарали морбили инфекция, като 11% от имунизираните са развили заболяването, независимо от приложената ваксина. Честотата на алергичните заболявания е била значимо по-ниска при децата, прекарали морбили инфекция. Подобна зависимост не е била установена по отношение на морбили ваксината. (КД)

Използван източник:

1. Rosenlund H., Bergstrom A., Alm J. et al. Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. Pediatrics 2009; 123: 771-778 http://pediatrics.aappublication.org