Levitra подобрява еректилната функция при мъже на терапия със статини01/03/2009

Levitra (vardenafil, http://www.levitra.com) подобрява сигнификантно еректилната функция и продължителността на ерекцията при мъже с еректилна дисфункция (ED) и дислипидемия на продължителна терапия със статини, показаха резултати от проучване, представено в края на 2008 на годишния конгрес на European and International Societies for Sexual Medicine (ESSM-ISSM, http://www.essm-issm-congress.org) (1).

ED е свързана със сърдечносъдови и метаболитни нарушения като хипертония, дислипидемия и диабет. Дислипидемията е независим рисков фактор за ED, като няколко изследвания показват, че терапията със статини има разнообразен ефект върху мъжката сексуална функция. Досега обаче липсваха изследвания при мъже с ED и дислипидемия, които са на терапия с инхибитори на PDE5.

Проучването е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано и има за цел да установи ефективността и безопасността на vardenafil при индивиди на продължително лечение със статини. Включени са мъже на възраст 18-64 години с ED с давност >6 месеца и дислипидмия, контролирана с прием на статини за период >3 месеца.

Болните са разделени в две групи: vardenafil 10 mg начална доза, титрирана при необходимост до 20 mg (n=192, средна възраст 54.6 години) или плацебо (n=194, средна възраст 54.1 години). Пациентите в активната и плацебо-групите са имали съответно хипертония (63% срещу 58%), диабет (39% срещу 42%) и индекс на телесна маса (ИТМ) >30 кг/м2 (52% срещу 51%). Не е имало сигнификантни разлики по отношение на изходните стойности на индекса International Index of Erectile Function – IIEF-EF (12 срещу 12.4) и честотата на полов акт според показателя SEP2 (45.8 срещу 47.2) и SEP3 (17.9 срещу 15.9).

След период на лечение от 12 седмици е установено, че индексът IIEF-EF е значимо по-висок в групата с vardenafil (22 срещу 14.8, р<0.001), като подобно съотношение е регистрирано и при болни с дислипидемия и съпътстваща хипертония (21 срещу 14.6) или диабет (19 срещу 14.9). Сигнификантни подобрения са отчетени по отношение на SEP2 (79.1% срещу 51.9%) и SEP3 (66.7% срещу 33.8%) и продължителността на ерекцията (10 срещу 3.4 min, p<0.001). Тези предимства са наблюдавани и в подгрупите с хипертония и диабет. (ИТ)

Допълнителна информация за еректилна дисфункция:

Mедицинска база Dанни (http://mbd.protos.bg):

Levitra е ефективен след съхраняваща инервацията простатектомия MD 2008; Брой 6 (септември)

Системни ефекти на PDE-5 инхибиторите MD 2008; Брой 2 (март)

Еректилната дисфункция като сърдечносъдов рисков фактор MD 2007; Брой 6 (септември)

Терапия на еректилната дисфункция с инхибитори на PDE5 MD 2006; Брой 10 (декември)

Levitra – ефективен с първата доза при еректилна дисфункция с придружаващи заболявания MD 2006; Брой 10 (декември)

Vardenafil и sildenafil – „head to head“ проучване MD 2006; Брой 10 (декември)

Сравнително проучване на ефективността на vardenafil и sildenafil Кардио D 2006 (ноември)

Ново проучване сочи, че Levitra е предпочитана пред Viagra и я превъзхожда по някои показатели MD 2006 (октомври)

Медикаментите за лечение на еректилна дисфункция с потенциален риск от очни проблеми? MD 2005 (октомври)

Sildenafil citrate (Revatio) на фирма Pfizer MD 2005 (септември)

Sildenafil подобрява еректилната дисфункция при мъже на диализа Доктор D 2005 (април)

Сигурност при лечението със sildenafil (Viagra) на еректилната дисфункция при диабет Доктор D 2005 (април)

Селективните инхибитори на фосфодиестераза тип 5 повишават нивата на тестостерона MD 2004; Брой 3 (ноември)

Приложение на vardenafil за лечение на еректилна дисфункция при диабет. Доктор D 2004 (октомври)

Pfizer съди лекарствени пирати в интернет MD 2004; Брой 2 (октомври)

Еректилната дисфункция – нов маркер за латентна коронарна болест при мъжете с диабет MD 2004; Брой 1 (септември)

Еректилната дисфункция – тих зов за помощ Доктор D; 2004 (април)

Еректилната дисфункция е често страдание, но за него се говори рядко Доктор D; 2004 (април)

Използван източник:

1. Improvement of erectile function and duration of erection with vardenafil in men with erectile dysfunction and dyslipidaemia on stable statin therapy Abstract MP-092