Fluticasone furoate на GSK


md 01/03/2009

Fluticasone furoate на GSK e ефективен и безопасен за лечението на астма, показаха резултати от три фаза 2b клинични проучвания, съобщиха през февруари от компанията -производител. Медикаментът е инхалаторен кортикостероид, който се прилага веднъж дневно. Изследванията обхващат повече от 1800 пациенти с лека, умерена и тежка форма на астма. Резултатите от тях показват сигнификантно подобрени […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.