Еректилната дисфункция01/03/2009

Еректилната дисфункция (ЕД), когато се развива при мъже на възраст около 40 години, е силен предиктор за бъдещо сърдечносъдово заболяване, показаха резултати от проучванe публикуванo през февруари в списание Mayo Clinic Proceedings (1, 2).

ЕД е често нарушение, чиято честота се увеличава от 5-10% (при мъже на възраст 40 години) до 40-60% (при 70 годишните). Заболяването се счита като част от рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания като хипертония, затлъстяване и тютюнопушене.

Продължителният интервал между диагнозата на ЕД и бъдещи сърдечносъдови усложнения, е възможност за медикаментозна интервенция с цел забавяне на прогресията на заболяването в бъдеще, е мнението на д-р Brant Inman от Duke University Medical Center и водещ автор на изследването.

В предходни проучвания, ЕД е била свързана с 45% по-висок сърдечносъдов риск през следващите пет години при мъже на възраст >55 години, с което се нарежда сред традиционни рискови фактори за миокарден инфаркт като фамилна обремененост, тютюнопушене и хиперлипидемия.

В анализа са включени 1402 мъже на възраст 40-79 години, които са попълвали комплексен въпросник (Brief Male Sexual Function Inventory) относно сексуалната им функция на всеки две години. Изходната честота на ЕД е била 2.4% (при мъже на възраст около 40 години), 5.6% (при 50 годишните), 17% (при 60 годишните) и 38.8% (при 70 годишните). Честотата на ЕД е била по-висока при мъже със сърдечносъдови рискови фактори и напреднала възраст (3).

През следващите 10 години, 11% са развили коронарна болест, доказана предимно с коронарография (78.8%), миокарден инфаркт (14.7%) и внезапна сърдечна смърт (6.4%).

След корекция на резултатите по отношение на диабет, хипертония, тютюнопушене и индекс на телесна маса е установено, че наличието на ЕД във възрастта около 40 години е сигнификантен предиктор за бъдеща коронарна болест. Тази зависимост е намалявала прогресивно с възрастта, като при седемдесетгодишните предиктивната стойност на ЕД за сърдечносъдово усложнение е била три пъти по-ниска. (ИТ)

Използвани източници:

1. Inman B., Sauver J., Jacobson D. et al. A population-based longitudinal study of erectile dysfunction and future coronary artery disease Mayo Clin Proc 2009; 84: 108-113 http://www.mayoclinicproceedings.com

2. Miner M. Erectile dysfunction and the „window of curability“: a harbinger of cardiovascular events Mayo Clin Proc 2009; 84: 102-104

3. Nehra A. Erectile dysfunction and cardiovascular disease: efficacy and safety of phosphodiesterase type 5 inhibitors in men with both conditions. Mayo Clin Proc 2009; 84: 139-148