Емболизация с микросфери – нов подход за таргетно лечение на неоперабилен хепатоцелуларен карцином01/03/2009

Две нови проучвания в областта на трансартериалната химиоемболизация или съдовото доставяне на химиотерапевтици към черния дроб чрез микросфери, показаха обнадеждаващи резултати за процедурата, приложена при пациенти с неоперабилен хепатоцелуларен карцином. Трето, по-малко проучване, изследващо емболизацията, но без химиотерапия, също е дало добри ранни резултати. Данни от изследванията бяха представени на 21-ия годишен международен симпозиум по […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.