Добавянето на PPI01/03/2009
Добавянето на PPI, с изключение на pantoprazole, към clopidogrel при пациенти с остър миокарден инфаркт повишава значимо риска за рекурентен инфаркт до 90-ия ден след инцидента с 40%, показаха резултатите от случай-контрола проучване в Канада, публикувани през януари в Canadian Medical Association Journal (2). Неговите автори препоръчаха при пациенти, които получават терапия с clopidogrel (или clopidogrel в комбинация с ASA), да се избира pantoprazole или да се прилагат H2-блокери (ranitidine) като алтернатива на PPI. Останалите PPI (с изключение на pantoprazole) инхибират активността на чернодробния ензим P450 2C19, който превръща пролекарството clopidogrel в активно вещество. В резултат на това нежелано лекарствено взаимодействие се намалява антитромбоцитната активност на clopidogrel, назначаван за вторична профилактика на миокарден инфаркт - допълнителна информация може да прочетете в рубрика Кардиология. Тези резултати доведоха до предсрочно преустановяване на проучването COGENT1 (Clopidogrel and the Optimization Gastrointestinal Events), в което бе оценявана ефективността на комбинирана таблетка clopidogrel и omeprazole за намаляване на ГИ странични действия. Фирма Cogentus Pharmaceuticals, производител на въпросната таблетка, обяви банкрут.