Daclizumab подобрява контрола на умерена и тежка астма01/03/2009

Лечението с daclizumab* подобрява белодробната функция и контрола на заболяването при болни с умерена и тежка астма, показаха резултатите от проучване на д-р William Busse и сътр. от University of Wisconsin, Madison, публикувани в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (1). Моноклоналното IgG1 антитяло daclizumab се свързва с алфа-субединицата на рецептора на интерлевкин […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.