$820 милиарда01/03/2009

$820 милиарда ще достигне глобалния фармацевтичен пазар през 2009, според прогнозите на консултантската компания US National Association of Pharmaceutical Representatives (www.napsronline.org, NAPRx). Общите продажби ще нараснат с 4.5-5.5%. За най-големия лекарствен пазар – САЩ, увеличението няма да е повече от 4% и ще достигне $292-302 милиарда, въпреки по-ранни прогнози, че той може да се повиши с 6%.

Петте най-големи страни от Европейския съюз (ЕС) – Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, ще имат ръст от 3-4% (до $162-172 милиарда). Като цяло продажбите в ЕС ще се движат основно от два фактора: застаряване на населението и увеличена нужда от превантивни средства. Като ограничители на растежа се сочат повишеният контрол от страна на здравноосигурителните институции, стимулиране на използването на генерични медикаменти и децентрализацията на държавните бюджети за здравеопазване.

Вторият по големина фармацевтичен пазар в света – Япония, ще има увеличение с 4-5% (до $84-88% милиарда), което ще се дължи основно на въвеждане на нови противотуморни медикаменти, програми за превенция на различни заболявания и намален държавен контрол на цените на лекарствата.

Бързоразвиващите се пазари на Китай, Бразилия, Индия, Южна Корея, Мексико, Турция и Русия, се очакват да постигнат растеж от 14-15% (до $105-115 милиарда). Освен големия интерес на фармацевтичните компании към тези пазари, положителен ефект имат и увеличените държавни средства за здравеопазване и развитие на частния сектор в медицината.

С най-голям дял на фармацевтичния пазар са предписваните от специалисти медикаменти (67%), които през тази година се очаква да нараснат с 8-9%. Биологичните продукти ще се увеличат с 11-12%, онкологичните – с 15-16%, а средствата за лечение на HIV – с 13-14%. (ИТ)