Захарният диабет влошава прогнозата при сърдечна недостатъчност01/02/2009

Наличието на захарен диабет при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) и запазена фракция на изтласкване на лявата камера (ЗФИЛК) е значим предиктор за намалена дългосрочна преживяемост, показаха резултатите от проспективно обсервационно проучване, публикувани в списание Heart (1). Диабет 2 тип е класически рисков фактор за коронарна артериална болест, която увеличава риска за исхемична кардиомиопатия. Допълнително, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.