Възрастов праг за първична профилактика с Aspirin при хората без диабет01/02/2009
Ацетилсалициловата киселина (ASA) е показанa за първична профилактика на сърдечносъдово заболяване при мъже над 48 и жени над 57 години, ако липсва значим риск за кървене, показаха резултатите от проучване във Великобритания, публикувани в списание Heart (1). За пациенти под тези възрастови граници или за тези над 75 години решението за назначаване на профилактика с медикамента зависи от индивидуалните рискове - възраст, опасност за хеморагия и ползите от нискодозовата профилактика с ASA. При хората над 75 години са по-чести нежеланите странични действия. Лечението трябва да започне при индивиди с 10-годишен риск за коронарна болест на сърцето =/>10% (2). Целта на настоящото проучване е да определи подходящата възраст за назначаване на антитромбоцитна терапия при хора без захарен диабет с цел да се осигури първична профилактика на сърдечносъдово заболяване. Участниците (11 232 души от 304 практики на ОПЛ) са между 30 и 75 години, без анамнеза за диабет или сърдечносъдово заболяване, или терапия с липидопонижаващи средства. Проучването е установило, че възрастта при, която 10-годишният риск за коронарна болест на сърцето при мъжете достига 10% е 47.8 години, а при жените - 57.3 години. Това е възрастовият праг при двата пола за назначаване на съдова профилактика с ASA, тъй като тогава съотношението полза/риск е най-оптимално. При пациенти със сърдечносъдови рискови фактори този праг е по-нисък. (ОИ) Използвани източници: 1. Bulugahapitiya U., Siyambalapitiya S., Sithole J. et al. Age threshold for vascular prophylaxis by aspirin in patients without diabetes. Heart 2008; 94: 1429-1432 http://heart.bmj.com 2. Anderson K., Odell P., Wilson P. et al. Cardiovascular disease risk profiles. Am Heart J 1991; 121: 292–8 http://www.ahjonline.com