Въпреки че билковите продукти01/02/2009
Въпреки че билковите продукти и добавките с растителни изофлавони (фитоестрогени) се използват често за облекчаване на менопаузални симптоми (горещи вълни и нощно изпотяване в следствие на намалените нива на естрогена), техният профил на ефикасност и безопасност в тази област е малко изследван, показва резултатите от обзор на 26 клинични проучвания, публикуван през януари в Drug and Therapeutics Bulletin (1). Информацията за потенциално значими взаимодействия между тези ОТС (over-the-counter) продукти и различните лекарства също е ограничена, коментира нейният автор. Лекарствените агенции трябва да регистрират всички ОТС билкови продукти и хранителни добавки, а медицинските специалисти да разпитват рутинно своите пациенти дали използват подобни препарати. Около 40% от жените във Великобритания взимат билкови продукти за облекчаване на менопаузални симптоми. В статията са цитирани седем рандомизирани, двойно-слепи контролирани проучвания, в които са били изследвани ефектите на продукти, съдържащи черен кохош (Cimicifuga racemosa)*, за лечение на менопаузални симптоми, но само в три от тях са били установени значими ползи (подобрение в сравнение с плацебо). В други две проучвания, в които са прилагани комбинирано черен кохош и жълт кантарион (Hypericum perforatum), също е регистрирана ефективност за намаляване горещите вълни и депресивните симптоми. Някои данни свързват обаче черния кохош с чернодробна токсичност. Проучвания, изследвали ефективността на червената детелина (Trifolium pretense)**, соята и други видове растителни изофлавони показват противоречиви резултати. Има малко доказателства, които да подкрепят или да отхвърлят ползите от различни други билки, въпреки че те често се използват при менопаузални симптоми, като китайска ангелика (Angelica sinensis, dong quai, „женски женшен”), масло от вечерна иглика (Oenothera biennis), див ям (Dioscorea villosa), Аврамово дърво (Vitex agnus-castus), хмел (Humulus lupulus) и градински чай (Salvia officinalis), е основният извод на автора на статията. Китайската ангелика може да усили антикоагулантното действие на warfarin, поради което те не трябва да се прилагат заедно (повишен риск за кървене). Маслото от вечерната иглика не трябва да се взима съвместно с фенотиазини, тъй като може да потенцира риска за гърчове. Освен това, фитоестрогените (поради своето естроген-подобно действие) вероятно могат да взaимодействат със селективните модулатори на естрогеновите рецептори и ароматазните инхибитори. Не е ясно и дали не повишават риска за хормон-асоциирани карциноми на гърдата и овариите. Хормонозаместителната терапия (ХЗТ) се свързва с повишен риск за рак на гърдата и овариите, венозен тромбемболизъм, сърдечни инциденти и инсулт. Това доведе до ограничаване на нейното приложение. (ДЯ) * Екстракт от черен кохош (Cimicifuga racemosa) e съставка на препарата Remifemin на немската фирма Schaper&Bruemmer. Ремифемин е регистриран от ИАЛ **Екстракт от червена детелина (Trifolium pratense) е съставка на препарата Menoflavon , който съдържа четири изофлавона: даидзеин, генистеин, биоханин А и формононетин. Регистриран е в България Използван източник: 1.Iheanacho I. Herbal medicines for menopausal symptoms. Drug Ther Bull 2009;47:2-6 http://dtb.bmj.com